Huisreglement


INSCHRIJVING

Elke inschrijving geldt voor een semester. Vanaf het moment van inschrijving moet het lesgeld betaald worden. Er kan onder geen enkel beding terugbetaling van lessen gebeuren. In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt er bepaald welke lessen er kunnen gevolgd worden. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met bekwaamheden en samenstelling van de groepen. De lessen zijn opbouwend doorheen het jaar, we verwachten dan ook van alle leerlingen dat ze altijd aanwezig zijn in hun lessen, dit om vooruitgang te kunnen boeken.

FACILITEITEN

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de leerlingen. We rekenen op discretie van de ouders die hun jonge kinderen nog moeten helpen bij het omkleden. Er mag geen eten en drinken meegenomen worden in de dansstudio’s. Alleen water is toegestaan in onze dansstudio’s. Breng geen waardevolle voorwerpen of juwelen mee. Pirouette is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen. De cafetaria is open tot na de laatste les. Roken is nergens in het gebouw toegelaten. We verwachten iedereen, in het juiste uniform en met juiste dansoutfit en schoenen, tijdig in de lessen. Het uniform is verplicht voor klassiek ballet en kleuterdans, wordt door de leerlingen in Pirouette aangekocht en is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Loshangende haren worden niet toegelaten in de les. Lang haar wordt steeds in een dotje gebonden tijdens de lessen klassiek. Tijdens de lessen kleuterdans en jazzdans is een staart of dot verplicht. Draag geen juwelen. Geen kauwgom of snoep tijdens de les. Minderjarige leden worden gebracht/ opgehaald aan de deur of gang van de balletzaal. Nooit in de zaal zelf. Ouders kunnen vanuit de gang rustig naar hun kinderen kijken. Alle kledij hoort thuis in de kleedkamers. Waardevolle spullen laten we thuis (geldbeugel, gsm, juwelen….).We komen stipt naar de les. Toon respect voor elkaar en het materiaal.

RELATIE TOT DE PERS/PUBLICITEIT

Zonder voorafgaandelijke toestemming mag er geen contact opgenomen worden met de pers of andere publieke instellingen. Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten van Pirouette gebeuren door of in samenspraak met de directie, niet op eigen initiatief van een lid, ouders, familie en sympathisanten. Indien deze regel overtreden wordt, kunnen er tuchtmaatregelen genomen worden. Bij de inschrijving verklaart het lid, of de ouders/voogd indien het lid minderjarig is, akkoord te zijn dat herkenbare foto’s en filmpjes van de danser op de website van Pirouette., folders, flyers en affiches gepubliceerd mogen worden door Pirouette.

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN – DEELNAME AAN DANSSTAGES – WEDSTRIJDEN

Pirouette organiseert naast het gewone programma eveneens bijkomende activiteiten (optredens, dansstages, uitstappen en e.d.). De leden evenals de ouders van de minderjarige leden worden hiervan op voorhand op de hoogte gebracht. Alle choreografieën van de Pirouette zijn beschermd. Uit respect voor de vele uren voorbereiding wordt er een oproep gedaan om geen delen van de opwarming of les door te geven aan derden. Geen enkel beeld van dansstages, optreden of wedstrijden mogen gepubliceerd worden via de sociale media zonder toestemming van Pirouette of de verantwoordelijken ervan. Bij publicatie, moet steeds de naam van de choreograaf vermeld worden + Pirouette-dans. Huidig reglement blijft van kracht tijdens deze activiteiten! Indien Pirouette zich inschrijft voor een wedstrijd in groepsverband, kan er inschrijvingsgeld en repetitiegeld gevraagd worden voor de wedstrijd. Dit is afhankelijk van de wedstrijd. Leden die zich engageren voor een optreden/wedstrijd, moeten steeds aanwezig zijn op de repetities! Uitgezonderd ziekte, is afwezigheid zonder verwittiging op een repetitie taboe. Bij veelvuldige afwezigheid kan de deelname aan de choreografie geweigerd worden door de dansdocent. Leerlingen die team lessen volgen, kunnen geen lessen volgen in een andere dansschool. Het deelnemen aan danswedstrijden (individueel of in groep) is dus ook niet toegelaten met een andere dansschool. Bij optredens of wedstrijden op verplaatsing, moeten de dansers over een Pirouette trui beschikken. Gelieve overal duidelijk de naam van het kind aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden terugbezorgd.


Pirouette logo
Volg ons met plezier op sociale media ...

Contact